preload img

Loading...

full screen background image
تنبک
تمبک ، پوست صدایی یک طرفه (یک طرف باز) است با بدنه ی شبه استوانه ای که با دست نواخته می شود . این ساز از چوب درختانی مانند گردو ، افرا ، توت و … بصورت یک تکه در دو قسمت تنه (پهن تر) و نفیر (باریک تر) در اندازه های مختلف ساخته می شود .