preload img

Loading...

full screen background image
سنتور
سنتور ، سازی زهی مضرابی ست که با دو مضراب چوبی نواخته می شود . سنتور در اندازه های مختلفی ساخته میشود که معمولترین آنها ، نه خَرَک سُل کوک می باشد . اجزای اصلی این ساز عبارتند از جعبه ی صوتی ، خرک ، گوشی و سیم گیر . برای ساخت سنتور از چوب های محکم مانند گردو ، آزاد و فوفل و همچنین راش استفاده می شود . داخل جعبه ی صوتی سنتور پل هایی استوانه ای به قطر یک مداد معمولی بین صفحات زیر و رو در محل های معین می چسبانند تا فشار صفحه ی بالا را کنترل و از نشست کردن صفحه جلوگیری کنند . پل ها ضمنا در ایجاد تعادل و تن صدای ساز نیز موثرند . تعداد خرک های سنتور ۱۸ تاست که ۹ عدد طرف چپ و ۹ عدد طرف راست سنتور قرار می گیرند . سنتور ۷۲ سیم دارد که بوسیله ی ۷۲ خرک در سمت چپ و ۷۲ سیم گیر در سمت راست سنتور مهار شده اند . وسعت معمولِ صدای سنتور ، یک نت بیشتر از سه اکتاو است . نت نویسی سنتور با کلید سُل خط دوم حامل است . انواع دیگر سنتور : سنتور لا کوک ، سنتورباس ، سنتور کروماتیک ، سنتور کروماتیک بم و … . برخی از نوازندگان تاثیر گذار این ساز در قرن اخیر عبارتند از : ابوالحسن صبا ، فرامرز پایور ، پرویز مشکاتیان ، اردوان کامکار و …