preload img

Loading...

full screen background image
فلوت
این ساز از خانواده ی سازهای بادی چوبی ست که امروزه بیشتر از جنس فلزات سفید مانند نقره ساخته میشود . فلوت را افقی نگه می دارند و از پهلو در آن می دمند . این ساز در حدود قرن دوازده از مشرق زمین به اروپا راه یافت و بیشتر در ارکسترهای نظامی بکار می رفت تا اینکه در اواسط قرن هفدهم بعنوان مهم ترین ساز ارکسترِ دربار و اپرا مورد استفاده قرار گرفت .