preload img

Loading...

full screen background image
پیانو
این ساز از دسته سازهای زهی است که سیمهای آن به صورت افقی قرار گرفته و توسط چکشهایی که با اهرمها و مکانیکی خاص به کلاویه ها وصل شده اند به صدا در می آید. این پیانو صدایی خیلی قوی تر از سایر پیانوها دارد . این ساز قابلیت تک نوازی و همراهی کننده در تمام سبکهای موسیقی را داراست .